I Europa havde Rumænien flest stærkt religiøse, 55 %, fulgt af Armenien, Georgien og Grækenland. (Landene er henholdsvis nr. 52, 128 og 79 på listen over lykkelige lande ud af 156)

Posted in Uncategorized | Comments Off on I Europa havde Rumænien flest stærkt religiøse, 55 %, fulgt af Armenien, Georgien og Grækenland. (Landene er henholdsvis nr. 52, 128 og 79 på listen over lykkelige lande ud af 156)

Mere end halvdelen af alle vielser i Danmark er borgerlige vielser, men kun 7.831 blev borgerligt begravet i 2017 mod næsten 45.000 kirkelige begravelser.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mere end halvdelen af alle vielser i Danmark er borgerlige vielser, men kun 7.831 blev borgerligt begravet i 2017 mod næsten 45.000 kirkelige begravelser.

Mere ¾ af danskerne er medlemmer af Folkekirken, men det er kun noget i retning af 10 % der går regelmæssigt i kirke.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mere ¾ af danskerne er medlemmer af Folkekirken, men det er kun noget i retning af 10 % der går regelmæssigt i kirke.

Ifølge sociologen Phil Zuckermann er andelen af ateister i Danmark måske omkring 80 %, og det var ikke nemt for ham at finde kristne danskere, da han var her 2008 for at studere et af de mest gudløse lande på jorden. Skal man tro Pew Global Research er det 8 % af indbyggerne i Danmark, der er stærkt religiøse.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ifølge sociologen Phil Zuckermann er andelen af ateister i Danmark måske omkring 80 %, og det var ikke nemt for ham at finde kristne danskere, da han var her 2008 for at studere et af de mest gudløse lande på jorden. Skal man tro Pew Global Research er det 8 % af indbyggerne i Danmark, der er stærkt religiøse.

I 1885 blev Foreningen til fremme af Søndagens rette Brug stiftet, og havde afdelinger i både Oslo og København. Medlemmerne var bekymrede over at især forretningslivet i den grad overtrådte 3. Bud “Du skal holde hviledagen hellig.” http://www.kb.dk/e-mat/dod/11040800332B_color.pdf

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 1885 blev Foreningen til fremme af Søndagens rette Brug stiftet, og havde afdelinger i både Oslo og København. Medlemmerne var bekymrede over at især forretningslivet i den grad overtrådte 3. Bud “Du skal holde hviledagen hellig.” http://www.kb.dk/e-mat/dod/11040800332B_color.pdf

Indre Mission klagede i 1865 over at kun 6000 af Københavns 160.000 indbyggere var “stadige Kirkegængere”, altså 3,75 % af befolkningen gik regelmæssigt i kirke.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Indre Mission klagede i 1865 over at kun 6000 af Københavns 160.000 indbyggere var “stadige Kirkegængere”, altså 3,75 % af befolkningen gik regelmæssigt i kirke.

Der var ca 7200 korridorlejligheder i København i 1948, hovedparten af disse usle lejligheder var på Vesterbro.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Der var ca 7200 korridorlejligheder i København i 1948, hovedparten af disse usle lejligheder var på Vesterbro.

Dansk landbrug kunne brødføde 40 % flere mennesker på landet i 1783 end i 1720, og der var endda nok til at eksportere korn.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dansk landbrug kunne brødføde 40 % flere mennesker på landet i 1783 end i 1720, og der var endda nok til at eksportere korn.

Sidste gang der var alvorlig, landsdækkende hungersnød i England var i 1315-17. Det var også ringe år i Danmark, omend kilderne er lidt uklare.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sidste gang der var alvorlig, landsdækkende hungersnød i England var i 1315-17. Det var også ringe år i Danmark, omend kilderne er lidt uklare.

Der var dyrtid i Thy i 1802. To ringe høstår gjorde at mange ville arbejde for den blotte føde, men måtte gribe til tiggeri.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Der var dyrtid i Thy i 1802. To ringe høstår gjorde at mange ville arbejde for den blotte føde, men måtte gribe til tiggeri.

I 1970 var der ca. 50.000 lejligheder på Nørrebro, heraf var 11.000 direkte uegnede til menneskeboliger, 7000 styks skulle forbedres. (Københavns boligmyndighed).

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 1970 var der ca. 50.000 lejligheder på Nørrebro, heraf var 11.000 direkte uegnede til menneskeboliger, 7000 styks skulle forbedres. (Københavns boligmyndighed).

I 1923 havde 40 % af 1, 2 og 3- værelseslejlighederne i København ikke eget wc.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 1923 havde 40 % af 1, 2 og 3- værelseslejlighederne i København ikke eget wc.

I 1865 var der 510 latringruber i København, altså huller til menneskeafføring.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 1865 var der 510 latringruber i København, altså huller til menneskeafføring.

Adelgade 57 blev anbefalet til nedrivning i forbindelse med koleraepidemien i 1853, men stod i 1865 stadig.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Adelgade 57 blev anbefalet til nedrivning i forbindelse med koleraepidemien i 1853, men stod i 1865 stadig.

Adelgade 96 havde i 1865 175 beboere.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Adelgade 96 havde i 1865 175 beboere.

Lægerne Emil Hornemann og Sophus Engelsted påstod at Sofiegade 14 i 1855 husede hele 22 personer pr. 100 kvadratalen, det giver 1,79 m2 pr næse. Dronningensgade 42 toppede med 27,8 personer, der hver især havde 1,4 m2 at bo på.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lægerne Emil Hornemann og Sophus Engelsted påstod at Sofiegade 14 i 1855 husede hele 22 personer pr. 100 kvadratalen, det giver 1,79 m2 pr næse. Dronningensgade 42 toppede med 27,8 personer, der hver især havde 1,4 m2 at bo på.

Ifølge etnologen P.O. Christiansen var der en god forklaring på at folk ude på landet blev beskrevet som sløve og sovende: En 20 m2 stor stue med knap 2 meter til loftet har 40 m3 luft, men tilsat 8 personer, et par gæs og en kalv og lidt vådt tøj til tørring er der 15 kg vand i luften pr. Døgn. Uden tilstrækkelig udluftning har kulsyreindholdet i luften været så højt at folk blev sløve.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ifølge etnologen P.O. Christiansen var der en god forklaring på at folk ude på landet blev beskrevet som sløve og sovende: En 20 m2 stor stue med knap 2 meter til loftet har 40 m3 luft, men tilsat 8 personer, et par gæs og en kalv og lidt vådt tøj til tørring er der 15 kg vand i luften pr. Døgn. Uden tilstrækkelig udluftning har kulsyreindholdet i luften været så højt at folk blev sløve.

Der var 148 skoler i København i 1876 med ialt 22385 elever.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Der var 148 skoler i København i 1876 med ialt 22385 elever.

Ryesgade havde i 1901 8906 beboere, Saxogade 6234 styks. I løbet af tyve (1880-1901) år gik Adelgade fra at have 5015 beboere til 3920, Borgergade 4678 til 3818. Adelgade var i 1901 generelt lidt billigere end Nørrebro.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ryesgade havde i 1901 8906 beboere, Saxogade 6234 styks. I løbet af tyve (1880-1901) år gik Adelgade fra at have 5015 beboere til 3920, Borgergade 4678 til 3818. Adelgade var i 1901 generelt lidt billigere end Nørrebro.

Stadsfysikus Callisen klagede i 1807 over at arbejdsmænd søgte kvaksalveres råd, i stedet for at blot at begynde med at vaske og pleje deres børn, der blev syge ‘tykmavede, magert og affældigt, ikke sjældent af blot urenlighed.’ Eller også var det kwashiorkor, eller proteinmangel han beskrev, det vaskes ikke væk.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Stadsfysikus Callisen klagede i 1807 over at arbejdsmænd søgte kvaksalveres råd, i stedet for at blot at begynde med at vaske og pleje deres børn, der blev syge ‘tykmavede, magert og affældigt, ikke sjældent af blot urenlighed.’ Eller også var det kwashiorkor, eller proteinmangel han beskrev, det vaskes ikke væk.