fter befrielsen fulgte sult og sygdomme. På Lehrter banegård i Berlin døde dagligt ti mennesker i oktober 1945. I december samme år var spædbørnsdødeligheden 25 % i den britiske zon

Posted in Uncategorized | Comments Off on fter befrielsen fulgte sult og sygdomme. På Lehrter banegård i Berlin døde dagligt ti mennesker i oktober 1945. I december samme år var spædbørnsdødeligheden 25 % i den britiske zon

Mere end 87.000 kvinder blev voldtagne i Wien af Den røde Hær i ugen 2-7 maj 1945.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mere end 87.000 kvinder blev voldtagne i Wien af Den røde Hær i ugen 2-7 maj 1945.

I Frankrig blev mere end 500.000 huse totalødelagte i 1944-45.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I Frankrig blev mere end 500.000 huse totalødelagte i 1944-45.

Anden verdenskrig ødelagde så meget, også huse. Omtrent 25 millioner mennesker blev hjemløse i Sovjetunionen og yderligere 20 millioner i Tyskland, heraf en ½ million i Hamburg alene.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Anden verdenskrig ødelagde så meget, også huse. Omtrent 25 millioner mennesker blev hjemløse i Sovjetunionen og yderligere 20 millioner i Tyskland, heraf en ½ million i Hamburg alene.

Om at opretholde den gode tone i hjemmet. “Børnene var dengang et appendiks til forældrene, men den moderne opdragelse har bevirket en så total omvæltning i dette forhold, at forældrene snart må siges at være en art nødvendig appendiks til børnene. Da børnenes meninger og viljer nu gør sig gældende med fuld berettigelse lige fra den første ungdom ifølge det nye princip at enhver er sin egen lykkes smed, og da udviklingens store hastighed og skiftende former medfører at disse meninger ofte er ret afvigende fra dem forældrene hylder, fodres der stor tålmodighed og taktfølelse både fra de unges og de ældres side for at gøre samlivet så harmonisk, at det kan danne grundlaget for et godt hjem.’ Emma Gad: Hjemmets forhold til omverdenen, Vort Hjem IV, 1903.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Om at opretholde den gode tone i hjemmet. “Børnene var dengang et appendiks til forældrene, men den moderne opdragelse har bevirket en så total omvæltning i dette forhold, at forældrene snart må siges at være en art nødvendig appendiks til børnene. Da børnenes meninger og viljer nu gør sig gældende med fuld berettigelse lige fra den første ungdom ifølge det nye princip at enhver er sin egen lykkes smed, og da udviklingens store hastighed og skiftende former medfører at disse meninger ofte er ret afvigende fra dem forældrene hylder, fodres der stor tålmodighed og taktfølelse både fra de unges og de ældres side for at gøre samlivet så harmonisk, at det kan danne grundlaget for et godt hjem.’ Emma Gad: Hjemmets forhold til omverdenen, Vort Hjem IV, 1903.

I 1722 skrev en Søren Børkop et skrift ‘Upartisk svar på spørgsmålet om det er manden tilladt at slå sin kone’. Svaret er nej henover ca. 30 sider: Irettesættelser burde ske gennem venlige ord og kærlige formaninger. Ægteskabet var fortrolighedens stand og desuden var det usselt at slå på nogle, der var mindre end en selv. Slutteligt nævner han at Danske Lov havde en paragraf om at en mand, der var ukristelig overfor sin kone kunne risikere tvangsarbejde i Bremerholmen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I 1722 skrev en Søren Børkop et skrift ‘Upartisk svar på spørgsmålet om det er manden tilladt at slå sin kone’. Svaret er nej henover ca. 30 sider: Irettesættelser burde ske gennem venlige ord og kærlige formaninger. Ægteskabet var fortrolighedens stand og desuden var det usselt at slå på nogle, der var mindre end en selv. Slutteligt nævner han at Danske Lov havde en paragraf om at en mand, der var ukristelig overfor sin kone kunne risikere tvangsarbejde i Bremerholmen.

Det bedste efter en hjerteoperation, er at have en kærlig og omsorgsfuld partner.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Det bedste efter en hjerteoperation, er at have en kærlig og omsorgsfuld partner.

Mennesker vil gerne passe ind og være trygge. Mange af vores valg er ikke så enestående. Selv noget så betydningsfuldt som antallet af børn man får er afhængig af hvad andre gør. (Bouchard & Michard 2005)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mennesker vil gerne passe ind og være trygge. Mange af vores valg er ikke så enestående. Selv noget så betydningsfuldt som antallet af børn man får er afhængig af hvad andre gør. (Bouchard & Michard 2005)

Kvinders tilknytningsstil er mere afgørende tilfredsheden i et parforhold, således at kvinder med en tryg tilknytning meget gladere for deres partner end dem med en nervøs eller undvigende tilknytning – mens mændenes tilknytningsstil ikke havde nogenlunde målbar betydning.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kvinders tilknytningsstil er mere afgørende tilfredsheden i et parforhold, således at kvinder med en tryg tilknytning meget gladere for deres partner end dem med en nervøs eller undvigende tilknytning – mens mændenes tilknytningsstil ikke havde nogenlunde målbar betydning.

Psykologen John Gottman mener at have udledt nogle faktorer som langvarige parforhold bygger på: At have en mestendels positiv historiefortælling om parforholdet, at føle sig som en del af et team, at beundre den anden, at kende den anden godt, at parforholdet lever op til deres forventninger og at de sammen kan overkomme svære tider.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Psykologen John Gottman mener at have udledt nogle faktorer som langvarige parforhold bygger på: At have en mestendels positiv historiefortælling om parforholdet, at føle sig som en del af et team, at beundre den anden, at kende den anden godt, at parforholdet lever op til deres forventninger og at de sammen kan overkomme svære tider.

Psykologen John Gottman mener at der er fire virkeligt giftige fænomener i parforhold, fire dommedagsryttere: Kritik af den anden person, at udvise foragt, at gå i forsvar og at lægge den anden på is. De fire fænomener er værd at undgå eller minimere.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Psykologen John Gottman mener at der er fire virkeligt giftige fænomener i parforhold, fire dommedagsryttere: Kritik af den anden person, at udvise foragt, at gå i forsvar og at lægge den anden på is. De fire fænomener er værd at undgå eller minimere.

Taknemmelighed er stærkt korreleret med lykke og livstilfredshed. “Tak for Tiden, der er svundet, Tak for Gaverne, vi fik, Tak for Freden, der er fundet, Tak for dette Øjeblik. Tak for Vaarens lyse Glæde, Tak for mørk og taaget Høst. Tak for Taarer, vi maa græde, Tak for Fred og Tak for Trøst.” “Tak!” Salme sunget af Frelsens Hær

Posted in Uncategorized | Comments Off on Taknemmelighed er stærkt korreleret med lykke og livstilfredshed. “Tak for Tiden, der er svundet, Tak for Gaverne, vi fik, Tak for Freden, der er fundet, Tak for dette Øjeblik. Tak for Vaarens lyse Glæde, Tak for mørk og taaget Høst. Tak for Taarer, vi maa græde, Tak for Fred og Tak for Trøst.” “Tak!” Salme sunget af Frelsens Hær

Politik i praksis har altid været organiseret had. – Henry Brook Adams

Posted in Uncategorized | Comments Off on Politik i praksis har altid været organiseret had. – Henry Brook Adams

Det er i høj grad snavs selskab der gør den enkelte kriminel. Især kriminalitet som tyveri og biltyveri ‘smitter’, overfald, indbrud og røveri smitter lidt mindre og effekten er næsten ikke til at måle på mord og mordbrand. (Glaeser, Sacerdote & Schienkman 1996)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Det er i høj grad snavs selskab der gør den enkelte kriminel. Især kriminalitet som tyveri og biltyveri ‘smitter’, overfald, indbrud og røveri smitter lidt mindre og effekten er næsten ikke til at måle på mord og mordbrand. (Glaeser, Sacerdote & Schienkman 1996)

“Den vigtigste lektie fra den frygtelige fortid som jeg har lært, er at den spiral af had og gengældelse og nyt had trækker alt liv ned i dybet og kan derfor aldrig være løsningen på konflikter.” Martin Sieg (1927-) vesttysk protestantisk præst, citeret i Konrad Jarausch: Broken Lives, 2018

Posted in Uncategorized | Comments Off on “Den vigtigste lektie fra den frygtelige fortid som jeg har lært, er at den spiral af had og gengældelse og nyt had trækker alt liv ned i dybet og kan derfor aldrig være løsningen på konflikter.” Martin Sieg (1927-) vesttysk protestantisk præst, citeret i Konrad Jarausch: Broken Lives, 2018

Vesttyskland betalte ca. 8 milliarder Deutschmark til Østtyskland for 34.000 fanger og 250.000 flygtninge fra 1961 og frem til firserne.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vesttyskland betalte ca. 8 milliarder Deutschmark til Østtyskland for 34.000 fanger og 250.000 flygtninge fra 1961 og frem til firserne.

“Jeg dømmer heller ikke homofobe, jeg ved ikke hvad der ligger til grund for en persons homofobi. Måske har de nogle uhyggelige homovenner? Måske havde de et bøssespøgelse i skabet der kom ud og skræmte dem fra vid og sans som børn?” Michael Che

Posted in Uncategorized | Comments Off on “Jeg dømmer heller ikke homofobe, jeg ved ikke hvad der ligger til grund for en persons homofobi. Måske har de nogle uhyggelige homovenner? Måske havde de et bøssespøgelse i skabet der kom ud og skræmte dem fra vid og sans som børn?” Michael Che

London var en dødsensfarlig by førhen, især i alkoholismens storhedstid. The Gin Craze fra 1730 til 40 tog livet af folk. I City of London, Westminster og Southwark blev 17.779 børn døbt, men 31.085 personer begravede i årene 1730-40.

Posted in Uncategorized | Comments Off on London var en dødsensfarlig by førhen, især i alkoholismens storhedstid. The Gin Craze fra 1730 til 40 tog livet af folk. I City of London, Westminster og Southwark blev 17.779 børn døbt, men 31.085 personer begravede i årene 1730-40.

I Storbritannien 1851 var børnedødeligheden så høj at ikke engang halvdelen af babyerne født i Liverpool blev tyve år gamle: Ud af 100.000 var kun 44.797 i live i en alder af 20. I Manchester var det 38.919 ud af 100.000. Dem i Surrey var heldigere: 70.885 ud af 100.000.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I Storbritannien 1851 var børnedødeligheden så høj at ikke engang halvdelen af babyerne født i Liverpool blev tyve år gamle: Ud af 100.000 var kun 44.797 i live i en alder af 20. I Manchester var det 38.919 ud af 100.000. Dem i Surrey var heldigere: 70.885 ud af 100.000.

Grundtvig, teolog, jodlende brøleabe og salmesnedker, skulle haft have en meget høj, tynd pibestemme.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grundtvig, teolog, jodlende brøleabe og salmesnedker, skulle haft have en meget høj, tynd pibestemme.