En del præster var omkring 1800 ikke glade for almen oplysningen, da de mente at den kunne føre til en afskaffelse af kirken. “Det er meget betænkeligt, at almuen får fri og uhindret adgang til selv at vælge de BØGER, den vil læse. Der bør gøres et strengt udvalg af de skrifter, som almuen må få i hænde, og de bør passe til den grove hobs tarv, tid og trang, så menigmand ikke får upassende tanker om sin egen stand og dens kår. (…) Af den grund ønsker man også Bibelen revideret, så den svarer til den sande religion.”

Således ærgede man i sig Theologisk Maanedsskrift 1803-08, fra bogen “Et kirkeskifte”

#ateismeidanmark  #gudløs

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.