Der er en dykkerhjelm á la Tintin (“Rackham den Rødes Skat”) i Nyhavn/Kvæsthusgade 1. Det reklame er for et bjergningsfirma, der bl.a. Hentede værdifulde laster op af havets bund. 

https://bibliotek.kk.dk/raadhusbibliotekets-online-resurser/mindetavler-koebenhavn/indre/em-z-svitzers-bjergnings-enterprise
Posted in Uncategorized | Comments Off on Der er en dykkerhjelm á la Tintin (“Rackham den Rødes Skat”) i Nyhavn/Kvæsthusgade 1. Det reklame er for et bjergningsfirma, der bl.a. Hentede værdifulde laster op af havets bund. 

Kronborg fik et fyrtårn i 1770. Det blev slukket to år efter for at afpresse søfarende til at betale endnu flere penge for at få det tændt igen. Den strategi virkede ikke før små 30 år senere, da fyrtårnet tændtes igen i 1800.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kronborg fik et fyrtårn i 1770. Det blev slukket to år efter for at afpresse søfarende til at betale endnu flere penge for at få det tændt igen. Den strategi virkede ikke før små 30 år senere, da fyrtårnet tændtes igen i 1800.

27 års strandinger i danske og svenske farvande http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67921/da/

Posted in Uncategorized | Comments Off on 27 års strandinger i danske og svenske farvande http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object67921/da/

Diktaturer er markant bedre end demokratier i at lave huse. I Rusland bygges der nu mere end en million huse om året, mod 400.000 styks i starten af 2000.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Diktaturer er markant bedre end demokratier i at lave huse. I Rusland bygges der nu mere end en million huse om året, mod 400.000 styks i starten af 2000.

Fra 1945 til 2000 steg procentdelen af husejere i USA fra 45 % til 70 %, i UK fra 30 % til 70 %. (I Schweiz og Tyskland er andelen af husejere henholdsvis 40 % og 44 %). Det har især betydet højere huspriser. I USA i 1990 ejede de 35-årige 31 % af ejendomsværdierne, i 2019 ejede de 35-årige 4 % af ejendomsværdierne.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fra 1945 til 2000 steg procentdelen af husejere i USA fra 45 % til 70 %, i UK fra 30 % til 70 %. (I Schweiz og Tyskland er andelen af husejere henholdsvis 40 % og 44 %). Det har især betydet højere huspriser. I USA i 1990 ejede de 35-årige 31 % af ejendomsværdierne, i 2019 ejede de 35-årige 4 % af ejendomsværdierne.

Rumænien har verdensrekord i husejerhed. 96 % af rumænerne er husejere.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rumænien har verdensrekord i husejerhed. 96 % af rumænerne er husejere.

Bukarest udvidede og moderniserede med hård hånd under Ceausescu. Ofte fik beboerne (af bevaringsværdige huse) et par timers varsel til at pakke, så blev bygningerne jævnet med jorden og erstattet med hvad der er blevet beskrevet som ‘Albert Speers våde drøm’. Processen foregik fra 1983-88 og gik under navnet Ceausima.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bukarest udvidede og moderniserede med hård hånd under Ceausescu. Ofte fik beboerne (af bevaringsværdige huse) et par timers varsel til at pakke, så blev bygningerne jævnet med jorden og erstattet med hvad der er blevet beskrevet som ‘Albert Speers våde drøm’. Processen foregik fra 1983-88 og gik under navnet Ceausima.

Tyrkerne i Bulgarien – ca. 10 % af befolkningen, blev tvangsslaviserede i midten af 1980’erne: Deres navne skulle ændres til noget slavisk, moskeerne lukkede og det blev forbudt at tale og skrive på tyrkisk.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tyrkerne i Bulgarien – ca. 10 % af befolkningen, blev tvangsslaviserede i midten af 1980’erne: Deres navne skulle ændres til noget slavisk, moskeerne lukkede og det blev forbudt at tale og skrive på tyrkisk.

Gagauzere er et tyrkisk folk, der udvandrede via Bulgarien og havnede i hvad der nu er Rumænien. Folket er ortodoks kristne og har et udpræget selvstyre.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gagauzere er et tyrkisk folk, der udvandrede via Bulgarien og havnede i hvad der nu er Rumænien. Folket er ortodoks kristne og har et udpræget selvstyre.

Hvis man boede i landsbyen Novoje Selo i 1900-tallet kunne man nå at være østrigsk-ungarsk, rumænsk, tjekkoslovakisk, sovjetisk og, endelig, ukrainsk – helt uden at rokke sig ud på pletten.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvis man boede i landsbyen Novoje Selo i 1900-tallet kunne man nå at være østrigsk-ungarsk, rumænsk, tjekkoslovakisk, sovjetisk og, endelig, ukrainsk – helt uden at rokke sig ud på pletten.

Forfatteren H.G. Wells (1866-1946) besøgte Rusland og USSR af flere omgange. Han var på besøg på en skole, hvor eleverne svarede at deres yndlingsforfatter var H.G. Wells. Dét svar frastødte Wells, der besøgte en anden skole, uanmeldt! Og der havde eleverne aldrig hørt om Wells, hvilket gjorde ham ganske tilfreds.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Forfatteren H.G. Wells (1866-1946) besøgte Rusland og USSR af flere omgange. Han var på besøg på en skole, hvor eleverne svarede at deres yndlingsforfatter var H.G. Wells. Dét svar frastødte Wells, der besøgte en anden skole, uanmeldt! Og der havde eleverne aldrig hørt om Wells, hvilket gjorde ham ganske tilfreds.

Verdensbefolkningen har nu gået gennemsnitligt lige knap 8 år i skole, omend næsten 700 millioner voksne slet ingen formel skolegang har haft.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Verdensbefolkningen har nu gået gennemsnitligt lige knap 8 år i skole, omend næsten 700 millioner voksne slet ingen formel skolegang har haft.

Hverken Storbritannien eller Frankrig gjorde en kæft for at uddanne befolkningen i kolonierne. I 1870 havde de britiske koloniundersåtter gennemsnitligt 2 måneders skolegang bag sig, hvilket dog var næsten dobbelt så meget som dem, der var kommet til at blive koloniseret af franskmændene…

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hverken Storbritannien eller Frankrig gjorde en kæft for at uddanne befolkningen i kolonierne. I 1870 havde de britiske koloniundersåtter gennemsnitligt 2 måneders skolegang bag sig, hvilket dog var næsten dobbelt så meget som dem, der var kommet til at blive koloniseret af franskmændene…

Læsefærdighederne er generelt gode og vidt udbredte i protestantiske lande, hvor dét at læse Biblen er vigtigt. Den katolske kirke har derimod set læsefærdighed som autoritetsundergravende, og så sent som i 1911 kunne halvdelen af Italiens bønder ikke læse eller skrive.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Læsefærdighederne er generelt gode og vidt udbredte i protestantiske lande, hvor dét at læse Biblen er vigtigt. Den katolske kirke har derimod set læsefærdighed som autoritetsundergravende, og så sent som i 1911 kunne halvdelen af Italiens bønder ikke læse eller skrive.

Der er en meget stærk korrelation (0,83) mellem uddannelsesniveauet i et land i 1870 og korruptionsopfattelse i nutiden, hvilket kan forklare at Danmark synes at have så lidt korruption, da vi faktisk fik udryddet analfabetismen med skolereformen af 1814.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Der er en meget stærk korrelation (0,83) mellem uddannelsesniveauet i et land i 1870 og korruptionsopfattelse i nutiden, hvilket kan forklare at Danmark synes at have så lidt korruption, da vi faktisk fik udryddet analfabetismen med skolereformen af 1814.

Transparency Index måler korruptionsopfattelse og i 2013 undersøgtes 107 lande, Danmark var det eneste land hvor korruption ikke var på top ti listen over landets problemer.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Transparency Index måler korruptionsopfattelse og i 2013 undersøgtes 107 lande, Danmark var det eneste land hvor korruption ikke var på top ti listen over landets problemer.

Frygten for at blive en fiasko, status anxiety, er markant lavere i de nordiske lande end i resten af verden. Fattige danskere er forholdsvis lykkelige, hvorimod fattige amerikanere er ulykkelige. (Delhey & Dragolov, 2013)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Frygten for at blive en fiasko, status anxiety, er markant lavere i de nordiske lande end i resten af verden. Fattige danskere er forholdsvis lykkelige, hvorimod fattige amerikanere er ulykkelige. (Delhey & Dragolov, 2013)

Lykke kan også måles ved at spørge om folk lo, følte sig respekterede eller lavede noget spændende i går. Her topper de latinamerikanske lande listen Paraguay, Costa Rica og Mexico, samt Laos. Måler man fraværet af negative følelser, så kommer Island ind på en 3. Plads, hvorimod brokke-Danmark er på en 24. Plads. (Gallup World Poll’s Positive Experience Index)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lykke kan også måles ved at spørge om folk lo, følte sig respekterede eller lavede noget spændende i går. Her topper de latinamerikanske lande listen Paraguay, Costa Rica og Mexico, samt Laos. Måler man fraværet af negative følelser, så kommer Island ind på en 3. Plads, hvorimod brokke-Danmark er på en 24. Plads. (Gallup World Poll’s Positive Experience Index)

Skandinaviens lykke og velfærdsstater er ofte forklarede med at det er små, ensartede lande, men det er efterhånden ikke ret rigtigt. I de ti lykkeligste lande er gennemsnitlig 17,2 % af befolkningen født i udlandet, mere end det dobbelte i forhold til det globale gennemsnit. (Helliwell, Huang, Wang, & Shiplett, 2018)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Skandinaviens lykke og velfærdsstater er ofte forklarede med at det er små, ensartede lande, men det er efterhånden ikke ret rigtigt. I de ti lykkeligste lande er gennemsnitlig 17,2 % af befolkningen født i udlandet, mere end det dobbelte i forhold til det globale gennemsnit. (Helliwell, Huang, Wang, & Shiplett, 2018)

Vejret påvirker vores humør og lykkefølelse, men ikke nær så meget som man måske skulle tro. Skandinavien er verdens lykkeligste (mest livstilfredse) lande, trods slud og væmmeligt vejr. Folk i troperne er generelt glade om vinteren, men glæden tager et dyk i foråret i forhold til tempererede lande.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vejret påvirker vores humør og lykkefølelse, men ikke nær så meget som man måske skulle tro. Skandinavien er verdens lykkeligste (mest livstilfredse) lande, trods slud og væmmeligt vejr. Folk i troperne er generelt glade om vinteren, men glæden tager et dyk i foråret i forhold til tempererede lande.