Category Archives: Uncategorized

Fødes, Græde, Svøbes, Ammes, Vugges, Tumles, Bæres, Gaae, Tugtes og i Tvang Anammes, Lege; Voxe, Tanker faae, Elske, Beile, Giftes, Mages Lykke veltes need og op, Ældes, Svækkes, Døe, Begraves: Det er alt vort Levnets lob. -Ambrosius Stub

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fødes, Græde, Svøbes, Ammes, Vugges, Tumles, Bæres, Gaae, Tugtes og i Tvang Anammes, Lege; Voxe, Tanker faae, Elske, Beile, Giftes, Mages Lykke veltes need og op, Ældes, Svækkes, Døe, Begraves: Det er alt vort Levnets lob. -Ambrosius Stub

Det er påvist i USA at drenge, der vokser op med en eneforælder i et område med høj kriminalitet bliver meget mere og mere negativt påvirket af det, end pigerne gør. (Reeves citerer Raj Chetty 2022)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Det er påvist i USA at drenge, der vokser op med en eneforælder i et område med høj kriminalitet bliver meget mere og mere negativt påvirket af det, end pigerne gør. (Reeves citerer Raj Chetty 2022)

I USA i 2021 ville 22 % af de adspurgte unge mænd ringe til en ven, hvis de havde et problem. 36 % ville ringe til deres forældre. I 1990  ville knap halvdelen (45%) have ringet til deres venner. (Reeves 2022)

Posted in Uncategorized | Comments Off on I USA i 2021 ville 22 % af de adspurgte unge mænd ringe til en ven, hvis de havde et problem. 36 % ville ringe til deres forældre. I 1990  ville knap halvdelen (45%) have ringet til deres venner. (Reeves 2022)

Der er omkring en million sexarbejdere i USA, langt flere end der er præster. (Reeves 2022)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Der er omkring en million sexarbejdere i USA, langt flere end der er præster. (Reeves 2022)

John Stuart Mill (1806-73) havde forgæves forsøgt at få ændret ordlyden i nye lovforslag, Reform Bill, således at “mand” blev til “person”.

Posted in Uncategorized | Comments Off on John Stuart Mill (1806-73) havde forgæves forsøgt at få ændret ordlyden i nye lovforslag, Reform Bill, således at “mand” blev til “person”.

“Den, der besidder styrke, bevæger sig i en sfære, der ikke yder modstand, og intet kan, blandt de mennesker, der er omkring ham, fremkalde det lille rum mellem impuls og handling, hvor tænkningen råder. Og hvor der ikke er rum for tanken, er der heller ikke rum for retfærdighed eller forsigtighed.” Simone Weil

Posted in Uncategorized | Comments Off on “Den, der besidder styrke, bevæger sig i en sfære, der ikke yder modstand, og intet kan, blandt de mennesker, der er omkring ham, fremkalde det lille rum mellem impuls og handling, hvor tænkningen råder. Og hvor der ikke er rum for tanken, er der heller ikke rum for retfærdighed eller forsigtighed.” Simone Weil

Nogle børn kan læse inden de kommer i skole. Forældrenes uddannelsesniveau har overraskende lidt at sige. “Det ser derimod ud til at være meget mere afgørende, at barnet er vedholdende, kan lide at lave ting alene, holder af at koncentrere sig om det samme i længere tid ad gangen, har god evne til auditiv skelnen og allervigtigst: er meget sammen med voksne, som selv læser og udviser glæde og engagement ved fx avis- og romanlæsning, som læser sammen med børnene og gør det på børnenes præmisser ved fx at lade dem vælge, hvad der skal læses, og ikke mindst tale om, hvad man læser.” (Lützen, 2018)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nogle børn kan læse inden de kommer i skole. Forældrenes uddannelsesniveau har overraskende lidt at sige. “Det ser derimod ud til at være meget mere afgørende, at barnet er vedholdende, kan lide at lave ting alene, holder af at koncentrere sig om det samme i længere tid ad gangen, har god evne til auditiv skelnen og allervigtigst: er meget sammen med voksne, som selv læser og udviser glæde og engagement ved fx avis- og romanlæsning, som læser sammen med børnene og gør det på børnenes præmisser ved fx at lade dem vælge, hvad der skal læses, og ikke mindst tale om, hvad man læser.” (Lützen, 2018)

#KvindehistorieiDanmark Kvindebiografisk Leksikon omfatter i hvert fald 99 lesbiske. Omtrent 50 fortjenstfulde kvinder har i årene 1850-1950 haft en kvindelig bofælle, heraf kendte personer som Natalie Zahle og Theodora Lang – kendt fra Th. Langs seminarium i Silkeborg (aktivt 1894-1986, hvor min fader fik sin læreruddannelse). Godsejer RosenørnTeilmann af Nørholm nord for Esbjerg og Danmarks første kvindelige håndværker Sophy Christensen havde også kvindelige bofæller.

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark Kvindebiografisk Leksikon omfatter i hvert fald 99 lesbiske. Omtrent 50 fortjenstfulde kvinder har i årene 1850-1950 haft en kvindelig bofælle, heraf kendte personer som Natalie Zahle og Theodora Lang – kendt fra Th. Langs seminarium i Silkeborg (aktivt 1894-1986, hvor min fader fik sin læreruddannelse). Godsejer RosenørnTeilmann af Nørholm nord for Esbjerg og Danmarks første kvindelige håndværker Sophy Christensen havde også kvindelige bofæller.

#KvindehistorieiDanmark Det har længe været muligt for kvinder i Danmark at bo alene. Folketællingen 1801 viste at knap 3500 husstande bestod af en enkelt enke. Hundrede år senere boede mere end 30.000 kvinder alene eller med børn, idag er antallet af aleneboende kvinder omtrent 500.000.

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark Det har længe været muligt for kvinder i Danmark at bo alene. Folketællingen 1801 viste at knap 3500 husstande bestod af en enkelt enke. Hundrede år senere boede mere end 30.000 kvinder alene eller med børn, idag er antallet af aleneboende kvinder omtrent 500.000.

#KvindehistorieiDanmark Kvinder udgjorde tilsyneladende størstedelen af publikum til offentlige henrettelser og afstraffelser. ‘Skuet af forbryderen, der krummede sig under de voldsomme slag af risbundet, som bragte blodet til at sprudle frem på den nøgne overkrop, bidrog ikke til at forbedre sæderne.’ (Jacobsen: Fra det gamle kongens København, 1881)

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark Kvinder udgjorde tilsyneladende størstedelen af publikum til offentlige henrettelser og afstraffelser. ‘Skuet af forbryderen, der krummede sig under de voldsomme slag af risbundet, som bragte blodet til at sprudle frem på den nøgne overkrop, bidrog ikke til at forbedre sæderne.’ (Jacobsen: Fra det gamle kongens København, 1881)

#KvindehistorieiDanmark Døtreskolen på Christianshavn havde et formidabelt skema i 1801. Pigerne havde følgende fag: Dansk, fransk, tysk, religion & moral, skønskrift, tælning, matematik, naturhistorie (undervist på tysk i de ældste klasser), geografi, historie, frihåndstegning, dans og håndarbejde.

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark Døtreskolen på Christianshavn havde et formidabelt skema i 1801. Pigerne havde følgende fag: Dansk, fransk, tysk, religion & moral, skønskrift, tælning, matematik, naturhistorie (undervist på tysk i de ældste klasser), geografi, historie, frihåndstegning, dans og håndarbejde.

#KvindehistorieiDanmark Også før skolereformen af 1814, der tilsagde at alle børn, piger som drenge, havde undervisningspligt, var der gang i pigeundervisningen. Der var masser af private pigeskoler i København 1790-1817 (heraf findes Carolineskolen og Døtreskolen på Christianshavn endnu, dog nu for alle køn). Skønt det var lovligt at fysisk afstraffe elever dengang, lader det til at ingen elever i pigeskolerne fik tæsk. (Gold 1994)

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark Også før skolereformen af 1814, der tilsagde at alle børn, piger som drenge, havde undervisningspligt, var der gang i pigeundervisningen. Der var masser af private pigeskoler i København 1790-1817 (heraf findes Carolineskolen og Døtreskolen på Christianshavn endnu, dog nu for alle køn). Skønt det var lovligt at fysisk afstraffe elever dengang, lader det til at ingen elever i pigeskolerne fik tæsk. (Gold 1994)

#KvindehistorieiDanmark Også før skolereformen af 1814, der tilsagde at alle børn, piger som drenge, havde undervisningspligt, var der gang i pigeundervisningen. Fx var der over 200 kvindelige skoleholdere i København 1790-1817. Heraf havde 113 af dem førskoler eller børnehaver, hvor børnene (fra ca. 4 år og op) lærte at læse, og måske også skrive og regne lidt.

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark Også før skolereformen af 1814, der tilsagde at alle børn, piger som drenge, havde undervisningspligt, var der gang i pigeundervisningen. Fx var der over 200 kvindelige skoleholdere i København 1790-1817. Heraf havde 113 af dem førskoler eller børnehaver, hvor børnene (fra ca. 4 år og op) lærte at læse, og måske også skrive og regne lidt.

#KvindehistorieiDanmark I København har andelen af kvindelige husejere været omtrent 20 % i små 400 år, fra 1600 hvidkål til 1980’erne. Det var altovervejende enker, der ejede huse. I Danmark i dag er andelen af kvindelige husejere 50 %.

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark I København har andelen af kvindelige husejere været omtrent 20 % i små 400 år, fra 1600 hvidkål til 1980’erne. Det var altovervejende enker, der ejede huse. I Danmark i dag er andelen af kvindelige husejere 50 %.

#KvindehistorieiDanmark Indre Missions ungdomsafdelinger var i førstningen ikke kønsadskilte, men et par “episoder” hvor mandlige ledere af en bibelkreds havde namset på kvindelige medlemmer, gjorde at man fik KFUM og KFUK. Dog var kønsadskillelsen ikke strengere end at de to organisationer ofte festede sammen: Piger og kvinder spiste ved ét bord, drenge og mænd ved et andet, men samtidig og i samme lokale.

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark Indre Missions ungdomsafdelinger var i førstningen ikke kønsadskilte, men et par “episoder” hvor mandlige ledere af en bibelkreds havde namset på kvindelige medlemmer, gjorde at man fik KFUM og KFUK. Dog var kønsadskillelsen ikke strengere end at de to organisationer ofte festede sammen: Piger og kvinder spiste ved ét bord, drenge og mænd ved et andet, men samtidig og i samme lokale.

#KvindehistorieiDanmark Der har været meget lidt og ringe håndhævet kønsadskillelse i Danmark: Mænd og kvinder har altid spist samtidig, og som regel endda også siddet ved samme bord, både til hverdag og fest. Kirkerne har også været kønsblandede, både i katolsk og protestantisk tid, omend det lykkedes mange steder at få ‘spindeside’ til venstre og ‘sværdside’ til højre i kirkerne. En svensk turist var i 1831 forbløffet over at mænd og kvinder sad blandt hverandre i de københavnske kirker.

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark Der har været meget lidt og ringe håndhævet kønsadskillelse i Danmark: Mænd og kvinder har altid spist samtidig, og som regel endda også siddet ved samme bord, både til hverdag og fest. Kirkerne har også været kønsblandede, både i katolsk og protestantisk tid, omend det lykkedes mange steder at få ‘spindeside’ til venstre og ‘sværdside’ til højre i kirkerne. En svensk turist var i 1831 forbløffet over at mænd og kvinder sad blandt hverandre i de københavnske kirker.

#KvindehistorieiDanmark Fra Falster i 1800-tallet kunne folkemindesamleren Helene Strange berette om at kvinderne tog sig af samtlige husdyr pånær hestene. Det var kvindearbejde at muge ud, malke og fodre køer, svin, får, geder, høns, gæs og ænder. Bistaderne hørte også til kvindeopgaver, pånær de steder hvor biavl blev en kommerciel forretning.

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark Fra Falster i 1800-tallet kunne folkemindesamleren Helene Strange berette om at kvinderne tog sig af samtlige husdyr pånær hestene. Det var kvindearbejde at muge ud, malke og fodre køer, svin, får, geder, høns, gæs og ænder. Bistaderne hørte også til kvindeopgaver, pånær de steder hvor biavl blev en kommerciel forretning.

#KvindehistorieiDanmark Fra Falster i 1800-tallet kunne folkemindesamleren Helene Strange berette om det grove og strenge arbejde kvinder lavede: Huggede brænde, ride plovhest, slå klæmpe – altså slå jordknolde i stykker med trækøller inden der kunne harves, sanke sten, strø møg, lave klinevægge, skære tørv, slå græs, høstning af rug, hvede og ærter.

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark Fra Falster i 1800-tallet kunne folkemindesamleren Helene Strange berette om det grove og strenge arbejde kvinder lavede: Huggede brænde, ride plovhest, slå klæmpe – altså slå jordknolde i stykker med trækøller inden der kunne harves, sanke sten, strø møg, lave klinevægge, skære tørv, slå græs, høstning af rug, hvede og ærter.

#KvindehistorieiDanmark  #kærlighedshistorie Da Sofie Brøndsted (1810-92) blev forlovet med præsten Peter Jørgensen (1802-76) spurgte hun sin kokkepige ‘et let tøs, men udmærket dygtig – hvad hun syntes om vor huslærer [Jørgensen]. “Åh, den tørvetriller, han har ikke så meget som budt mig så meget som et kys endnu.”

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark  #kærlighedshistorie Da Sofie Brøndsted (1810-92) blev forlovet med præsten Peter Jørgensen (1802-76) spurgte hun sin kokkepige ‘et let tøs, men udmærket dygtig – hvad hun syntes om vor huslærer [Jørgensen]. “Åh, den tørvetriller, han har ikke så meget som budt mig så meget som et kys endnu.”

#KvindehistorieiDanmark  #kærlighedshistorie “Sikken voldsom trængsel og alarm” fra 1848 havde oprindeligt syv vers, et af udgåede handler om selskabslegen “pant”, hvor man kyssede hinanden. “Gud velsigne den, som først opfandt/det at lege jul og give pant./Unge pige, lad os lege skjul,/giv mig kun et kys, det er jo jul./Jul, jul, jul, jul, jul, jul”

Posted in Uncategorized | Comments Off on #KvindehistorieiDanmark  #kærlighedshistorie “Sikken voldsom trængsel og alarm” fra 1848 havde oprindeligt syv vers, et af udgåede handler om selskabslegen “pant”, hvor man kyssede hinanden. “Gud velsigne den, som først opfandt/det at lege jul og give pant./Unge pige, lad os lege skjul,/giv mig kun et kys, det er jo jul./Jul, jul, jul, jul, jul, jul”