Category Archives: Uncategorized

#inteterforandret “Man skal aldrig tilbageholde en Vind. Er man i Selskab med andre, skal man blot ledsage den med en vildledende Hoste”, således skrev Erasmus fra Rotterdam i 1530.

Posted in Uncategorized | Comments Off on #inteterforandret “Man skal aldrig tilbageholde en Vind. Er man i Selskab med andre, skal man blot ledsage den med en vildledende Hoste”, således skrev Erasmus fra Rotterdam i 1530.

Den fattige fattes meget, den gerrige alt.  -Dansk ordsprog

Posted in Uncategorized | Comments Off on Den fattige fattes meget, den gerrige alt.  -Dansk ordsprog

Hver tosse mener, at han er klog nok.  -Dansk ordsprog

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hver tosse mener, at han er klog nok.  -Dansk ordsprog

Tag sagte på, jorden er gammel! -Dansk ordsprog

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tag sagte på, jorden er gammel! -Dansk ordsprog

Fortidens fantastiske navne: Thøgerita, Benigna, Bjerremine

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fortidens fantastiske navne: Thøgerita, Benigna, Bjerremine

Kejser Wilhelm d. 2. (1859-1941) mente at han var Guds instrument på denne jord. Det medførte bl.a. At enhver kritik af hans politik var blasfemi. Da han blev kronet i 1888 lovede han kirkelederne (protestantiske), at han ville gøre Berlin til et andet Vatikan. 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kejser Wilhelm d. 2. (1859-1941) mente at han var Guds instrument på denne jord. Det medførte bl.a. At enhver kritik af hans politik var blasfemi. Da han blev kronet i 1888 lovede han kirkelederne (protestantiske), at han ville gøre Berlin til et andet Vatikan. 

Kejser Hadrian (76-138) regnede med at blive en guddom efter sin død, og er nok ret skuffet over ikke at være optaget i bøger om romersk mytologi på linje med Jupiter, Apollo og Minerva.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kejser Hadrian (76-138) regnede med at blive en guddom efter sin død, og er nok ret skuffet over ikke at være optaget i bøger om romersk mytologi på linje med Jupiter, Apollo og Minerva.

Forfatteren Stefan Zweig (1881-1942) rejste fra Østrig til Indien i 1908 uden et pas. Stefan Zweig: Verden af igår

Posted in Uncategorized | Comments Off on Forfatteren Stefan Zweig (1881-1942) rejste fra Østrig til Indien i 1908 uden et pas. Stefan Zweig: Verden af igår

I Danmark kunne både mænd og kvinder få udstedt rejsepas (af præst, politi eller herregårdsmanden), det var dog dobbelt så dyrt for mænd som for kvinder.

Posted in Uncategorized | Comments Off on I Danmark kunne både mænd og kvinder få udstedt rejsepas (af præst, politi eller herregårdsmanden), det var dog dobbelt så dyrt for mænd som for kvinder.

Pas var førhen et stykke papir, hvorpå der var en beskrivelse af pasindeholderen, vedkommendes underskrift, rejsens formål og rute. Der var indenlandsk pastvang i Danmark indtil 1862. Så henrandt 55 lykkelige år, hvor intet pas behøvedes, indtil første verdenskrig, hvor pas atter blev indført. 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Pas var førhen et stykke papir, hvorpå der var en beskrivelse af pasindeholderen, vedkommendes underskrift, rejsens formål og rute. Der var indenlandsk pastvang i Danmark indtil 1862. Så henrandt 55 lykkelige år, hvor intet pas behøvedes, indtil første verdenskrig, hvor pas atter blev indført. 

Præsten og pædagogen Thomas Rasmussen (1744-1800) medtog i sin ABC historien om Henriette, der var rar, mild og venlig. Hun lærte et bogstav, somme tider to, hver dag og ‘hun var knap fire år gammel, før hun kendte alle bogstaverne på en prik’. #KvindehistorieiDanmark

Posted in Uncategorized | Comments Off on Præsten og pædagogen Thomas Rasmussen (1744-1800) medtog i sin ABC historien om Henriette, der var rar, mild og venlig. Hun lærte et bogstav, somme tider to, hver dag og ‘hun var knap fire år gammel, før hun kendte alle bogstaverne på en prik’. #KvindehistorieiDanmark

Præsten og pædagogen Thomas Rasmussen (1744-1800) udgav i 1787 en ABC, hvor der er opbyggelige historier med en overraskende stor andel af gode, dydige piger. Den ene historie hedder “Den rare Pige til at læse”, hvor en lille pige lærer at læse af sin mor. To generationer af kvinder læser, selvfølgeligt, 27 år inden skolereformen af 1814. #KvindehistorieiDanmark

Posted in Uncategorized | Comments Off on Præsten og pædagogen Thomas Rasmussen (1744-1800) udgav i 1787 en ABC, hvor der er opbyggelige historier med en overraskende stor andel af gode, dydige piger. Den ene historie hedder “Den rare Pige til at læse”, hvor en lille pige lærer at læse af sin mor. To generationer af kvinder læser, selvfølgeligt, 27 år inden skolereformen af 1814. #KvindehistorieiDanmark

Da Københavns volde blev nedlagt i 1856 blev området brugt til parker, skoler og boliger. Først i 1901 kom der en folkekirke på området, Sankt Andreas kirken på Gothersgade. Den fik et sogn med 24.000 indbyggere, ud af de 70.000 som området var kommet til at rumme. #ateismeidanmark  #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on Da Københavns volde blev nedlagt i 1856 blev området brugt til parker, skoler og boliger. Først i 1901 kom der en folkekirke på området, Sankt Andreas kirken på Gothersgade. Den fik et sogn med 24.000 indbyggere, ud af de 70.000 som området var kommet til at rumme. #ateismeidanmark  #gudløs

Præsten Christian Bastholm (1740-1819) udgav i 1780 sin helt egen oversættelse af Nye Testamente. Han havde det stramt med både Jesu undere “som vel næppe noget moderne menneske ville acceptere som virkelighed” og Det gamle Testamente. Jobs bog, Davids salmer, mosebøgerne og Ordsprogene og Prædikernes bog kunne gå an som “vigtige moralske ledetråde for mennesker.”  (Bach-Nielsen 2019) #ateismeidanmark  #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on Præsten Christian Bastholm (1740-1819) udgav i 1780 sin helt egen oversættelse af Nye Testamente. Han havde det stramt med både Jesu undere “som vel næppe noget moderne menneske ville acceptere som virkelighed” og Det gamle Testamente. Jobs bog, Davids salmer, mosebøgerne og Ordsprogene og Prædikernes bog kunne gå an som “vigtige moralske ledetråde for mennesker.”  (Bach-Nielsen 2019) #ateismeidanmark  #gudløs

Præsten Bone Falch Rønne spurgte i 1816 hvad der forhindrede folk i at gå i kirke? Han svarede selv at husgerning tog for lang tid, lang vej, kold kirke, uro, druk og dårlig sang i kirken, forlystelsessyge og gilder. Præsterne selv festede også for meget. Desuden afholdtes gudstjenesterne uregelmæssigt. “Folk regner efterhånden ikke med, at der holdes gudstjeneste, og så bliver de hjemme. (Bach-Nielsen 2019) ”#ateismeidanmark   #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on Præsten Bone Falch Rønne spurgte i 1816 hvad der forhindrede folk i at gå i kirke? Han svarede selv at husgerning tog for lang tid, lang vej, kold kirke, uro, druk og dårlig sang i kirken, forlystelsessyge og gilder. Præsterne selv festede også for meget. Desuden afholdtes gudstjenesterne uregelmæssigt. “Folk regner efterhånden ikke med, at der holdes gudstjeneste, og så bliver de hjemme. (Bach-Nielsen 2019) ”#ateismeidanmark   #gudløs

“Fra gammel tid var man vant til at knæle i stolestæderne under salmesangen, hvilket faktisk var hæmmende for sangen. I Viborg lå kvinderne ifølge klager åbenlyst og snorkede i stolene. Det blev derfor befalet, at de i det mindste rejste sig op under salmesangen.”  (Bach-Nielsen 2019)  #gudløs  #ateismeidanmark

Posted in Uncategorized | Comments Off on “Fra gammel tid var man vant til at knæle i stolestæderne under salmesangen, hvilket faktisk var hæmmende for sangen. I Viborg lå kvinderne ifølge klager åbenlyst og snorkede i stolene. Det blev derfor befalet, at de i det mindste rejste sig op under salmesangen.”  (Bach-Nielsen 2019)  #gudløs  #ateismeidanmark

Danmark-Norge var det første kongerige i verden til at blive protestantisk i 1536. 400 års jubilæet for dette blev bl.a. Fejret i København ved opsættelsen af Reformationsmonumentet på Bispetorvet foran Vor Frue kirke. Monumentet blev afsløret 1943, altså på 407 års jubilæet… #ateismeidanmark  #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on Danmark-Norge var det første kongerige i verden til at blive protestantisk i 1536. 400 års jubilæet for dette blev bl.a. Fejret i København ved opsættelsen af Reformationsmonumentet på Bispetorvet foran Vor Frue kirke. Monumentet blev afsløret 1943, altså på 407 års jubilæet… #ateismeidanmark  #gudløs

Fra 1738 og frem skulle skolemestrene sørge for at børnene forstod, hvad de skulle lære udenad. “De skulle ikke lære katekismus ord for ord, men bibelsprogene, altså bibelcitaterne, måtte læres udenad. Herfra var de tungnemme dog undtaget. De skulle blot lære det vigtigste, men stadig huske hvor det stod.” (Bach-Nielsen 2019) #ateismeidanmark  #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fra 1738 og frem skulle skolemestrene sørge for at børnene forstod, hvad de skulle lære udenad. “De skulle ikke lære katekismus ord for ord, men bibelsprogene, altså bibelcitaterne, måtte læres udenad. Herfra var de tungnemme dog undtaget. De skulle blot lære det vigtigste, men stadig huske hvor det stod.” (Bach-Nielsen 2019) #ateismeidanmark  #gudløs

Præsten og pædagogen Thomas Rasmussen (1744-1800) udgav i 1785 Udkast til en kristelig Børnelærdom, hvor han ville have Luthers katekismus afskaffet i skolerne; thi “Barnet skal ikke lære at kjende Gud som stærk, nidkjær og hjemsøgende, før det har lært at kjende ham som den blideste Fader” #ateismeidanmark #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on Præsten og pædagogen Thomas Rasmussen (1744-1800) udgav i 1785 Udkast til en kristelig Børnelærdom, hvor han ville have Luthers katekismus afskaffet i skolerne; thi “Barnet skal ikke lære at kjende Gud som stærk, nidkjær og hjemsøgende, før det har lært at kjende ham som den blideste Fader” #ateismeidanmark #gudløs

Præsten og pædagogen Thomas Rasmussen (1744-1800) udgav i 1787 en ABC, hvor Luthers katekismus IKKE var med, ligesom alle religiøse henvisninger var borttagne, da han ikke mente at tro var barnemad. Siden da har der faktisk ikke været spor af kristendom i danske ABC’er. #ateismeidanmark #gudløs

Posted in Uncategorized | Comments Off on Præsten og pædagogen Thomas Rasmussen (1744-1800) udgav i 1787 en ABC, hvor Luthers katekismus IKKE var med, ligesom alle religiøse henvisninger var borttagne, da han ikke mente at tro var barnemad. Siden da har der faktisk ikke været spor af kristendom i danske ABC’er. #ateismeidanmark #gudløs