Malthe Conrad Bruun (1775-1826), der blev landsforvist bl.a. p.g.a. pjecen ” Bevis for, at en monarkisk Regering ikke er forbunden til at bortgive Embeder efter de søgendes Duelighed”, fik job hos Napoleon i 1806 fordi Bruun var uhyre sprogbegavet: Han læste alt om et land, også på landets eget sprog og sammenfattede det til brug for Napoleons togter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.