”Hvor mange Gudebilleder vi har lavet. Vi har hængt Flitter på dem, staset og spjåket dem til – og ikke bare staset dem med billige Ting. Vi har malt dem med vort eget Blod, ofret til dem med vort eget Kjød. Tilbedet dem, favnet dem, kronet dem. Og saa, naar det er blit udstyret glimrende, pragtfuldt har vi knust det. Men det underligste er det, at vi hele Tiden, men vi prydet det, vidste at vi vilde slaa det iknas; det var lige som om et lidet Menneske i os hviskede det.” Gustav Vigeland

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.