Otto Thott (1703-1785) var greve og hans far hed Tage Thott. Foruden at være formand i Videnskabernes Selskab (stiftet 1742) og embedsmand var han også en ivrig bogsamler. Ved hans død overgik hele hans enorme bibliotek på mere end 120.000 bøger til Det kongelige Bibliotek der derved blev mere end fordoblet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.