Indtil 1875 lærte skolebørn i Danmark gotisk skrift. De trykte bogstaver kalder vi også for krøllede bogstaver, fordi mange af skrifttyperne har mange krummelurer og sving på. Håndskriften så helt anderledes ud end skråskrift eller formskrift, og mange af bogstavformerne (fx e, m, n, r, v) ligner hinanden til forveksling.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.