Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) beskrev i 1748 magtens tredeling, som bekendt den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Disse tanker har præget politisk tænkning lige siden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.