Echandi er stadig medlem af Tapir Specialist Group som blev grundlagt i 1980 og har hjemme i Brasilien. Gruppen består af naturfredningsforeninger, biologer og miljøministre fra tapirbeboede lande. Et af projekterne er at få tapirernes genpøl forøget, da indavl lurer om hjørnet for den truede tapir.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.