Der opdrættes ca. 7,7 millioner svin i Shaoxing området, med en dødsrate på 2-4% betyder det at 150.000-300.000 svin kan blive smidt i floden, der i forvejen lider under at hvert svin skider ligeså meget som 6-7 voksne mennesker. Blot 150.000 svinelig kræver 20.000 tons ilt for at blive nedbrudt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.