I USA er andelen af fanger der kalder sig selv for katolikker, baptister, muslimer eller metodister stort set den samme som befolkningen udenfor fængslerne. Ateister udgjorde 0,07 % og er dermed voldsomt underrepræsenterede i forhold til de 1,6 % de udgør udenfor fængslerne. Det skyldes måske at religiøse har lov at gå til gudstjeneste og får dermed et frirum.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.