En nidding skal nævnes ved navn, Wolfgang Hermann (1904-1945) var en tysk nazist og bibliotekar. Han blev bibliotekschef i 1933 og udvalgte de bøger, der skulle brændes i forsøget på rense den tyske kultur.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.