Danske nummerplader kan ikke begynde med BH, DK, EU, KZ eller SS. FF, KF og RF er til redningskøretøjer og intet Æ, Ø eller Å er at finde i nummerpladerne.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.