Høj børnedødelighed følges ad med høj befolkningsvækst. Nedsættes børnedødeligheden nedsættes befolkningstilvæksten. Der skal sættes ind med læger, rent vand, økonomisk vækst og uddannelse – især for piger.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.