Politianmeldt partnervold mod kvinder er ti gange hyppigere end partnervold mod mænd. I 69 % af alle tilfælde af partnervold mod mænd var voldsudøveren en mand, i 31 % af tilfælde en kvinde.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.