I de ni år fra 1906-15 begik 1572 personer i København selvmord, flest mænd (1250 styks), gifte (608), i april måned (131), de hængte sig (856) og de fleste gjorde af økonomiske sorger (248 styks i alt, heraf 14 kvinder). Andenpladsen gik til “Tungsindighed, Melankoli, Livslede, Sindssyge” (212), “Drikfældighed” (221), men også “Ærgrelse, Hidsighed, Vrede”, “Religionsskrupler”, “Ulykkelig Kærlighed”, “Kønslige Udsvævelser” og “Anger, Skam og Frygt for Straf” anføres som årsager.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.