En italiensk undersøgelse viste at de byer der var frie i 1176 har flere organdonorer end de ufrie byer – organdonation ses her som et udslag af altruisme, der altså trives markant bedre i frihed. (Guiso et al 2008 http://www.eief.it/files/2015/01/wp-01-corporate-culture-societal-culture-and-institutions.pdf)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.