Yngre børn er så glade for ligelig fordeling, at de hellere vil smide overskud ud end at forfordele nogen. Børn mellem 6 og 8 år hørte en historie om to børn, der havde ryddet op og skulle have viskelædere som belønning. Der var 5 viskelædere, og stort set alle ungerne ville smide det tiloversblevne viskelæder ud, også selvom de to ryddelige børn ikke kendte til den andens eksistens eller til belønningens størrelse. (Shaw, Olson, 2012)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.