Et af verdens længste dyr er siphonophorerer , der er blevet målt til 41 m – men de kan sandsynligvis blive endnu længere, deres geleagtige konsistens gør dem svære at måle. De bor i dybhavet og er at sammenligne med myrekolonier: Det er masser af individer der hænger sammen, nogle sørger for fremdrift, andre for formering, deres lange fangtråde trawler havene for mad.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.