Forsøg viser at det er sværere at huske pointer og tekster som man har læst på en skærm fremfor på papir. Det ses også ved at elever får markant mindre ud af undervisningen, hvis de blot taster foredraget ind på computeren i stedet for at tage håndskrevne notater.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.