“Intet er saa egnet til at tage brodden af virkeligheden og bedøve smerten som at tildigte den en mening. Det er som en naadig kappe kastet over en blodig skulder, den skjuler saarene, men den læger dem ikke. Den bringer os andre i sikkerhed, men den bringer os ingen sandhed.” Thorkild Hansen: Jens Munk

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.