For at undersøge moralske dilemmaer er der ‘løbsk togvogn’ eller trolleydilemmaer, hvor en togvogn er ved at køre 5 mennesker ihjel, medmindre man hiver i et sporskifte, så toget kun kører én ihjel. Ca. 60-70 % af os mener at det er moralsk forsvarligt at slå én ihjel for at redde fem. Men skal man selv skubbe en person ned foran toget for at redde de fem, så rasler villigheden ned til 30 %. Udkommet er éns, men intentionen er ikke. Folk med visse typer hjerneskade eller folk på Valium eller benzodiapiner har derimod næsten ingen kvaler med at skubbe personen ned på skinnerne. (Greene 2001)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.