Konformitet. I 1951 lavede socialpsykologen Solomon Asch nogle banebrydende eksperimenter, hvor forsøgspersonerne skulle se på tre streger af ret forskellig længde og matche stregernes længde med en streg på et kort. Fejlprocenten var under 1 når forsøgspersonerne var alene, men i flok steg fejlprocenten, især de medsammensvorne ‘parrede’ de forkerte streger. Så steg fejlprocenten til omtrent 30 %. Forsøget er gentaget mange gange: Fejlprocenten er større i grupper med mænd og kvinder end med grupper af ét køn (Reitan 1964)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.