Førhen, i attenhundredehvidkål, var tempoet i mange salmer meget meget langsomt, omtrent tre gange så langsomt som idag. (50 halvnoder/minut i “Jesus, din søde forening at smage”) (Kjærgaard & Weincke, 2013)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.