I 1798 udkom der “Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt”, hvor stort set alle 560 salmer var skåret ned til et par vers. Dét syntes mange var for dårligt, så mange steder opstod der simpelthen sangkampe i kirkerne, “når præst og degn prøvede at introducere den nye salmebog, og oftest gik menigheden af med sejren ved stædigt at synge efter Kingos [salmebog fra 1699], hvor salmerne som regel havde flest vers”. (Kjærgaard & Weincke, 2013)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.