Søofficersskolen, der i årene 1869-1903 havde til huse i Borgergade 111, nu Bygningskulturens hus, havde også dans på skoleskemaet. De spirende søofficerer skulle ikke bare lære at binde råbåndsknob og skyde med kanoner, de skulle selvfølgelig også danse ordentligt, men måtte øve sig med deres mandlige klassekammerater. Eksamen var offentlig og indebar dans med anden mand. (Bendtsen 2006)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.