‘Her i landet har man hidtil savnet slige kældere [Felsenkeller til eftergæring], og det vil derfor sikkert gøre en epoke i vort ølbryggeris historie, at brygger Jacobsen i København nu i efteråret 1845 har med stor bekostning ladet en sådan kælder indrette i hovedstadens Nørrevold.’ A.F. Bergsøe: Danmarks statistik 1844-46, bind 2, s. 409

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.