Vores voldelige fortid: I 48 skifter (lister over værdien af en afdøds ejendele) fra Malmø 1546-59 nævnes bøger ti gange samt én eneste bibel. 52 gange nævnes våben, heriblandt 15 hellebarder, ni spyd og et “fyrrør”, altså gevær. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.