Fra 1500-1830 blev ca. 1,2 millioner kristne europæere slavegjorte i Nordafrika, heraf var omtrent 3500 skandinaver.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.