#Forbløffendeforeninger Danmark er jo foreningernes land, bl.a. fordi vi mennesker ikke kan enes. Stenografforeningen “Gabelsberger” stiftet 1893.02.07 og Dansk Stenografisk Forening, stiftet 1893.08.04. Heraf kan man udlede at der var fans af den ene hurtigskrivermetode og af den anden, og at de tvende ikke mødtes. Krak 1900.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.