Præsten Bone Falch Rønne spurgte i 1816 hvad der forhindrede folk i at gå i kirke? Han svarede selv at husgerning tog for lang tid, lang vej, kold kirke, uro, druk og dårlig sang i kirken, forlystelsessyge og gilder. Præsterne selv festede også for meget. Desuden afholdtes gudstjenesterne uregelmæssigt. “Folk regner efterhånden ikke med, at der holdes gudstjeneste, og så bliver de hjemme. (Bach-Nielsen 2019) ”#ateismeidanmark   #gudløs

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.