Det gik trægt med at få kvindelige præster, selvom det teologiske fakultet allerede i 1919 havde pløjet gennem det nye testamente og bekendelsesskrifterne og havde ikke fundet noget til hinder for ansættelse af kvindelige præster.  #KvindehistorieiDanmark

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.