Det arabiske alfabet består af 28 tegn, der kan tage sig forskelligt ud alt efter bogstavets placering i ordet (enkeltstående, forrest, i midten eller bagerst i et ord), hvilket giver 94 forskellige tegn. Arabisk er en konsonantskrift og vokaler angives ved hjælp af såkaldte diakritiske tegn placeret over eller under et bogstav. Arabisk skrives fra højre mod venstre og har ikke store bogstaver.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.