Author Archives: Nina

Sct. Annæ Plads i København er nu hjemsted for Finlands ambassade, en mængde foreninger, ejendomsfirmaer og andet fint. Førhen var der ingen træer, men bedemændene havde et stort vognskur til ligvognene og Københavns brolægningsvæsen brugte pladsen til stenoplag. “Det danske Schweiz”

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sct. Annæ Plads i København er nu hjemsted for Finlands ambassade, en mængde foreninger, ejendomsfirmaer og andet fint. Førhen var der ingen træer, men bedemændene havde et stort vognskur til ligvognene og Københavns brolægningsvæsen brugte pladsen til stenoplag. “Det danske Schweiz”

Annoncer man ikke ser så tit mere: I Adresseavisen i 1848 var der reklamer for sengetøjsudlejning.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Annoncer man ikke ser så tit mere: I Adresseavisen i 1848 var der reklamer for sengetøjsudlejning.

Annoncer man ikke ser så tit mere: I Adresseavisen i 1848 var der notitser om at “Brugte Blodigler kjøbes bestandigen”. Det var til butikken på hjørnet af Åbenrå og Hauser Plads.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Annoncer man ikke ser så tit mere: I Adresseavisen i 1848 var der notitser om at “Brugte Blodigler kjøbes bestandigen”. Det var til butikken på hjørnet af Åbenrå og Hauser Plads.

Annoncer man ikke ser så tit mere: I Adresseavisen i 1848 var der følgende notits. “2 unge Folk, hvis første Barn nyligen er dødt, ønske et ved Brystet. Farvergade 10.”

Posted in Uncategorized | Comments Off on Annoncer man ikke ser så tit mere: I Adresseavisen i 1848 var der følgende notits. “2 unge Folk, hvis første Barn nyligen er dødt, ønske et ved Brystet. Farvergade 10.”

Overgangen fra diktatur til demokrati gjorde mange forvirrede og nervøse for fake news. For at modvirke rygter blev “Selskabet for Sandhed og Orden” dannet i 1848. Krigsminister Tscherning ærtede medlemmerne. “Han ved nu, hvad der er sandhed, han er fyldt med sandhed, han strutter af sandhed, han er en bank for sandhed; alle usande rygter blive hos ham anholdte og vekslede med sandhed (…)”.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Overgangen fra diktatur til demokrati gjorde mange forvirrede og nervøse for fake news. For at modvirke rygter blev “Selskabet for Sandhed og Orden” dannet i 1848. Krigsminister Tscherning ærtede medlemmerne. “Han ved nu, hvad der er sandhed, han er fyldt med sandhed, han strutter af sandhed, han er en bank for sandhed; alle usande rygter blive hos ham anholdte og vekslede med sandhed (…)”.

København 1847, hjemsted for landets eneste: Båndfabrik, blanksværtefabrik, blomsterfabrik, blyantsfabrik, guldsmedie, guldtrækker, silkehattemager, kirurgiske instrumentmageri, lakfabrik, oblatfabrik, overskærer, paraplymager, parfumefabrik, skriftstøberi, spejlfabrik, sværdfeger, tapetfabrik, voksdugfabrik, xylograf.

Posted in Uncategorized | Comments Off on København 1847, hjemsted for landets eneste: Båndfabrik, blanksværtefabrik, blomsterfabrik, blyantsfabrik, guldsmedie, guldtrækker, silkehattemager, kirurgiske instrumentmageri, lakfabrik, oblatfabrik, overskærer, paraplymager, parfumefabrik, skriftstøberi, spejlfabrik, sværdfeger, tapetfabrik, voksdugfabrik, xylograf.

En af måderne københavnerne i maj 1848 prøvede at ruste sig til Treårskrigen på, var ved at gå ud på Amager Fælled og skyde med skarpt.

Posted in Uncategorized | Comments Off on En af måderne københavnerne i maj 1848 prøvede at ruste sig til Treårskrigen på, var ved at gå ud på Amager Fælled og skyde med skarpt.

Gennemsnitstemperaturen var i København 1848 8,25 grader Celsius og i løbet af 106 regndage og 30 snedage faldt der 548 mm nedbør. Vindstille var der kun i ti dage om året.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gennemsnitstemperaturen var i København 1848 8,25 grader Celsius og i løbet af 106 regndage og 30 snedage faldt der 548 mm nedbør. Vindstille var der kun i ti dage om året.

Jobannoncer anno 1848. ‘Søges: En tro og villig Pige… En ung, tarvelig Pige… En sat Pige, helst Bondepige…. En pæn, lille Pige som kan ligge hjemme, kan få et sted at gå. Halmtorvet 74, 2den sal.’

Posted in Uncategorized | Comments Off on Jobannoncer anno 1848. ‘Søges: En tro og villig Pige… En ung, tarvelig Pige… En sat Pige, helst Bondepige…. En pæn, lille Pige som kan ligge hjemme, kan få et sted at gå. Halmtorvet 74, 2den sal.’

Rengøringsmidler som Ajax kom på det amerikanske marked i 1958.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rengøringsmidler som Ajax kom på det amerikanske marked i 1958.

Gummihandskens opfindelse i 1889 tilskrives den energiske læge W.S. Halstead (1852-1922). Den assisterende sygeplejerske, Caroline Hampton (1861-1922), var nemlig allergisk overfor karbolsyre, det daværende foretrukne desinfektionsmiddel.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gummihandskens opfindelse i 1889 tilskrives den energiske læge W.S. Halstead (1852-1922). Den assisterende sygeplejerske, Caroline Hampton (1861-1922), var nemlig allergisk overfor karbolsyre, det daværende foretrukne desinfektionsmiddel.

Gulvmoppen som vi kender den i dag er vist en tysk opfindelse, og først udbredt i private hjem fra 1985 og frem.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gulvmoppen som vi kender den i dag er vist en tysk opfindelse, og først udbredt i private hjem fra 1985 og frem.

Der er en lille fesen græsplæne i København der hedder Churchillparken. I Storbritannien er der omtrent 430 gader og pladser opkaldt efter ham.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Der er en lille fesen græsplæne i København der hedder Churchillparken. I Storbritannien er der omtrent 430 gader og pladser opkaldt efter ham.

“Vi Danske ere af Natur et livligt Folkefærd og have mange gode Anlæg for Selskabelighed. Vi ere alle gjæstfri og aabne gjerne og uden mange indledende Formaliteter vort Hus selv for den Fremmede og Ubekjendte; (…) og vi have endelig et let Sind, aabent for Livets Glæde, og et uudslukkeligt Fond af godt Humør og muntert Lune.” J. Plenge: Nogle Træk af Livet i Kjøbenhavn for en Menneskealder siden, 1873

Posted in Uncategorized | Comments Off on “Vi Danske ere af Natur et livligt Folkefærd og have mange gode Anlæg for Selskabelighed. Vi ere alle gjæstfri og aabne gjerne og uden mange indledende Formaliteter vort Hus selv for den Fremmede og Ubekjendte; (…) og vi have endelig et let Sind, aabent for Livets Glæde, og et uudslukkeligt Fond af godt Humør og muntert Lune.” J. Plenge: Nogle Træk af Livet i Kjøbenhavn for en Menneskealder siden, 1873

I juli 1932 var Churchill og hans sekretær baron Bob Boothby på besøg i München. Churchill mødte nu ikke Hitler, men det gjorde Boothby. Hitler hilste med et “Heil Hitler!”, hvortil Boothby svarede “Heil Boothby!”

Posted in Uncategorized | Comments Off on I juli 1932 var Churchill og hans sekretær baron Bob Boothby på besøg i München. Churchill mødte nu ikke Hitler, men det gjorde Boothby. Hitler hilste med et “Heil Hitler!”, hvortil Boothby svarede “Heil Boothby!”

Den britiske krigsminister, lord Halifax, var henne i Tyskland i november 1937 og forvekslede på herligste vis Hitler med en tjener.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Den britiske krigsminister, lord Halifax, var henne i Tyskland i november 1937 og forvekslede på herligste vis Hitler med en tjener.

Udover mennesket nyder 22 andre abearter svampe som psilocybin.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Udover mennesket nyder 22 andre abearter svampe som psilocybin.

Ønsker man at trumfe sin diskussionsmodstander kan man eventuelt kalde vedkommende for en Elpistiker. En elpistiker er en tænker, der kun grunder sin opfattelse af tilværelsen på håb.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ønsker man at trumfe sin diskussionsmodstander kan man eventuelt kalde vedkommende for en Elpistiker. En elpistiker er en tænker, der kun grunder sin opfattelse af tilværelsen på håb.

“Den gamle Laugsaand har fået en Renaissance. Alle Funktioner viser Tilbøjelighed til at blive professionelle. Eksamensvæsenet florerer som aldrig før; lige til at være Nattevagt eller Fremmedfører kræves Kundskabs- og Duelighedsprøve.” A. Jensen: Befolkningsspørgsmaalet i Danmark, 1937

Posted in Uncategorized | Comments Off on “Den gamle Laugsaand har fået en Renaissance. Alle Funktioner viser Tilbøjelighed til at blive professionelle. Eksamensvæsenet florerer som aldrig før; lige til at være Nattevagt eller Fremmedfører kræves Kundskabs- og Duelighedsprøve.” A. Jensen: Befolkningsspørgsmaalet i Danmark, 1937

Paperbacks er en tysk opfindelse fra 1841, men det helt store gennembrud kom i 1935 da engelske Penguin kom på markedet. 14 år senere lancerede Gyldendal sin Tranebogsserie og siden har det været nemmere at rejse og læse.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Paperbacks er en tysk opfindelse fra 1841, men det helt store gennembrud kom i 1935 da engelske Penguin kom på markedet. 14 år senere lancerede Gyldendal sin Tranebogsserie og siden har det været nemmere at rejse og læse.