“Jeg var den store Skuffelse plejede Fader at sige, fordi hans Forældre dog havde haabet at det 9. Barn vilde blive en Pige – men nej, ogsaa dette Barn blev en Dreng. (…) Sine Forældre elskede ham inderligt og de ham.” (Borch 1942) #KvindehistorieiDanmark 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.