Kristelig Forening for Unge Kvinder, KFUK, indsamlede i 1933 173.000 underskrifter mod abort. “Som kristne Kvinder mener vi, at Kvindens særlige Kald er Moderkaldet, og at Fosterdrab i Princippet er Mord. Og vi ser i Fosterdrabets Legalisering en alvorlig Fare for Ægteskabets og Familielivets Opløsning og Indførelse af Hedenskab og Frileveri.”

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kristelig Forening for Unge Kvinder, KFUK, indsamlede i 1933 173.000 underskrifter mod abort. “Som kristne Kvinder mener vi, at Kvindens særlige Kald er Moderkaldet, og at Fosterdrab i Princippet er Mord. Og vi ser i Fosterdrabets Legalisering en alvorlig Fare for Ægteskabets og Familielivets Opløsning og Indførelse af Hedenskab og Frileveri.”

Lejlighedssange er en stor ting i Danmark og har været det længe. Festdigte blev trykt på silke i guld- og sølvbogstaver og med så meget bling på som overhovedet muligt. Tiden omkring 16-1700 tallet. (Lauritz Nielsen: Den danske Bog)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lejlighedssange er en stor ting i Danmark og har været det længe. Festdigte blev trykt på silke i guld- og sølvbogstaver og med så meget bling på som overhovedet muligt. Tiden omkring 16-1700 tallet. (Lauritz Nielsen: Den danske Bog)

Glemte selskabslege: Leverrim. Det var brugt i 1600-tallet at lave rim, når der kom lever på bordet. Dette skulle fremme åndrigheden, som det vil fremgå af dette vers “Denne lever vil jeg æde og lægge øde,/Kristus for menneskenes skyld lod sig føde.”

Posted in Uncategorized | Comments Off on Glemte selskabslege: Leverrim. Det var brugt i 1600-tallet at lave rim, når der kom lever på bordet. Dette skulle fremme åndrigheden, som det vil fremgå af dette vers “Denne lever vil jeg æde og lægge øde,/Kristus for menneskenes skyld lod sig føde.”

Vor ulækre fortid: Snøde præstegård på Langeland var i 1711 så forfalden og forfærdelig klam og svinsk, at man brændte den af, for så at opføre en ny præstegård.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vor ulækre fortid: Snøde præstegård på Langeland var i 1711 så forfalden og forfærdelig klam og svinsk, at man brændte den af, for så at opføre en ny præstegård.

Førhen var præster tit temmelig alkoholiserede, og det blev bestemt i 1615 at de til fester og kollegiale sammenkomster skulle sætte ølkruset fra sig og altså ikke tømme det hver gang.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Førhen var præster tit temmelig alkoholiserede, og det blev bestemt i 1615 at de til fester og kollegiale sammenkomster skulle sætte ølkruset fra sig og altså ikke tømme det hver gang.

Præster nøjedes førhen ofte ikke bare med at drikke altervin. I 1557 blev det indskærpet præsterne at de ikke måtte have krohold eller drikke overdrevent. Gentaget 1562, 1567, 1582 og med et fint vris i 1639 “Man beretter, at nogle præster holde kro og søge smudsig vinding af øl, most, vin og mjød, som de sælger offentligt”.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Præster nøjedes førhen ofte ikke bare med at drikke altervin. I 1557 blev det indskærpet præsterne at de ikke måtte have krohold eller drikke overdrevent. Gentaget 1562, 1567, 1582 og med et fint vris i 1639 “Man beretter, at nogle præster holde kro og søge smudsig vinding af øl, most, vin og mjød, som de sælger offentligt”.

Præster er også bare mennesker og dermed forfængelige. I 1562 blev præsterne mindet om ikke at bande, sværge og bruge eder og ISÆR ikke klæde sig alt for ekstravagant “vogte sig ISÆR for uskikkelig klædebon”.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Præster er også bare mennesker og dermed forfængelige. I 1562 blev præsterne mindet om ikke at bande, sværge og bruge eder og ISÆR ikke klæde sig alt for ekstravagant “vogte sig ISÆR for uskikkelig klædebon”.

Skulle man have behov for at mindes om at videnskab ofte er bagstræbende og tillukket, så man kan tænke på at Videnskabernes Selskab blev stiftet i 1742 for videnskabsmænd. Første kvinde der optoges i selskabet var Marie “dobbelt Nobelpristager” Curie, 1920. Næste kvinde var professor i lingvistik Eli Fischer-Jørgensen. I 1968. Seismologen Inge “jordens kerne er flydende” Lehmann er aldrig blevet optaget.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Skulle man have behov for at mindes om at videnskab ofte er bagstræbende og tillukket, så man kan tænke på at Videnskabernes Selskab blev stiftet i 1742 for videnskabsmænd. Første kvinde der optoges i selskabet var Marie “dobbelt Nobelpristager” Curie, 1920. Næste kvinde var professor i lingvistik Eli Fischer-Jørgensen. I 1968. Seismologen Inge “jordens kerne er flydende” Lehmann er aldrig blevet optaget.

Skulle man have behov for at mindes om at religion halser efter videnskaben, så kan man tænke på at Vatikanstaten har sit eget videnskabelige akademi. The Pontifical Academy of Sciences fra 1936.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Skulle man have behov for at mindes om at religion halser efter videnskaben, så kan man tænke på at Vatikanstaten har sit eget videnskabelige akademi. The Pontifical Academy of Sciences fra 1936.

Albert Einstein var, som jøde, havnet i Californien i 1933. Her traf han sin gode ven Beno Gutenberg, en seismolog der påviste jordens kerne. De to gik lange ture og snakkede. Samtalerne var så gode, at de overhovedet ikke opdagede et jordskælv (1933.03.10 Long Beach anslået 6,4 på Richterskalaen, 70 dræbte

Posted in Uncategorized | Comments Off on Albert Einstein var, som jøde, havnet i Californien i 1933. Her traf han sin gode ven Beno Gutenberg, en seismolog der påviste jordens kerne. De to gik lange ture og snakkede. Samtalerne var så gode, at de overhovedet ikke opdagede et jordskælv (1933.03.10 Long Beach anslået 6,4 på Richterskalaen, 70 dræbte

Niels Bohr hentede Albert Einstein på Hovedbanegården i 1920, de satte sig ind i sporvognen med retning mod Instituttet for Teoretisk Fysik (senere Niels Bohr Instituttet), men snakkede så godt at de først kom til endestationen i Hellerup. Tog tilbage, men afbrød samtalen ved endestation Valby. De nåede dog frem i tredje forsøg.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Niels Bohr hentede Albert Einstein på Hovedbanegården i 1920, de satte sig ind i sporvognen med retning mod Instituttet for Teoretisk Fysik (senere Niels Bohr Instituttet), men snakkede så godt at de først kom til endestationen i Hellerup. Tog tilbage, men afbrød samtalen ved endestation Valby. De nåede dog frem i tredje forsøg.

Døden var allestedsnærværende. Arthur Holmes (1890-1965) oplevede at kunne afvise rygterne om hans død. Han var geolog og var i den forbindelse i 1911 i Mozambique. Der fik han så voldsom malaria, at man nåede at sende telegrammer hjem om hans død – der altså udsattes mere end 50 år, thi han kom sig heldigvis.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Døden var allestedsnærværende. Arthur Holmes (1890-1965) oplevede at kunne afvise rygterne om hans død. Han var geolog og var i den forbindelse i 1911 i Mozambique. Der fik han så voldsom malaria, at man nåede at sende telegrammer hjem om hans død – der altså udsattes mere end 50 år, thi han kom sig heldigvis.

Døden var allestedsnærværende. Det var almindeligt at have (sin) ligkiste stående i stuen. Biskop Henrik Gerner (1629-1700) tog sin nathue på, lagde sig i sin kiste og bad til Gud, da han mærkede at det stykke kød, der havde sat sig fast i hans hals ikke ville komme løs. Og således sov han ind.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Døden var allestedsnærværende. Det var almindeligt at have (sin) ligkiste stående i stuen. Biskop Henrik Gerner (1629-1700) tog sin nathue på, lagde sig i sin kiste og bad til Gud, da han mærkede at det stykke kød, der havde sat sig fast i hans hals ikke ville komme løs. Og således sov han ind.

Døden var allestedsnærværende. I en matematikbog fra 1861 lød et af regnestykkerne “Et barn blev født den 30. Juni og døde efter 65 dages forløb. Hvad dag?”

Posted in Uncategorized | Comments Off on Døden var allestedsnærværende. I en matematikbog fra 1861 lød et af regnestykkerne “Et barn blev født den 30. Juni og døde efter 65 dages forløb. Hvad dag?”

Døden var allestedsnærværende. I London i 1842 kom det frem at folk spillede kegler på kirkegårde: De tog kranier som kugler og knogler som kegler. Det samme gjorde K.K. Steincke (1880-1963) vist i sin barndom i Viskinde.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Døden var allestedsnærværende. I London i 1842 kom det frem at folk spillede kegler på kirkegårde: De tog kranier som kugler og knogler som kegler. Det samme gjorde K.K. Steincke (1880-1963) vist i sin barndom i Viskinde.

Vores voldelige fortid: Danmark har været i krig mere end 100 gange fra 940-1940 og brugt ca. 375 år ud af de tusind år på krig.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vores voldelige fortid: Danmark har været i krig mere end 100 gange fra 940-1940 og brugt ca. 375 år ud af de tusind år på krig.

Vores voldelige fortid: Siden 1956 har to europæiske stater ikke været i krig med hinanden, undtaget Rusland-Ukrainekrigen. Fra 1400 og frem begyndte der ellers to nye krige om året i Europa.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vores voldelige fortid: Siden 1956 har to europæiske stater ikke været i krig med hinanden, undtaget Rusland-Ukrainekrigen. Fra 1400 og frem begyndte der ellers to nye krige om året i Europa.

Vores voldelige fortid: Mindst 12 gange var Danmark i krig mod Sverige fra 1521-1814. 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vores voldelige fortid: Mindst 12 gange var Danmark i krig mod Sverige fra 1521-1814. 

Vores voldelige fortid: I 1572 måtte præster godt have et spyd liggende i vognen, men på Fyn og Sjælland var det åbenbart ikke nok, så 12 år senere fik præsterne der også lov til at have et sværd med. Det blev dog understreget at spyd og sværd var til forsvar, ikke angreb.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vores voldelige fortid: I 1572 måtte præster godt have et spyd liggende i vognen, men på Fyn og Sjælland var det åbenbart ikke nok, så 12 år senere fik præsterne der også lov til at have et sværd med. Det blev dog understreget at spyd og sværd var til forsvar, ikke angreb.

Vores voldelige fortid: I 48 skifter (lister over værdien af en afdøds ejendele) fra Malmø 1546-59 nævnes bøger ti gange samt én eneste bibel. 52 gange nævnes våben, heriblandt 15 hellebarder, ni spyd og et “fyrrør”, altså gevær. 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vores voldelige fortid: I 48 skifter (lister over værdien af en afdøds ejendele) fra Malmø 1546-59 nævnes bøger ti gange samt én eneste bibel. 52 gange nævnes våben, heriblandt 15 hellebarder, ni spyd og et “fyrrør”, altså gevær.