Engelsk syge er måske en af de første sygdomme der fulgte med den industrielle revolution. Sygdommen kan medføre deforme knogler, hjulben og muskelkramper. Den er beskrevet allerede i 1670’erne og engelske læger lagde mærke til i 1800-tallet at de børn der led af engelsk syge, hurtigt blev raske når de kom til troperne, hvor de fik sol. Sygdommen skyldes primært mangel på D-vitamin og er desværre atter i hastig stigning i England.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.