Nina Bang (1866-1929) var undervisningsminister fra 1924 og verdens første folkevalgte kvindelige minister. Hun havde en magisterkonferens i historie, hvor hun havde beskæftiget sig med Øresundstolden og gik stærkt ind for brugen af statistik i politik.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.