Ingrid Jespersens gymnasieskole var indtil 1960 kun for piger, da Jespersen (1867-1938) var en ivrig ligestillingsfortalerske der bekæmpede tøseri og det tomme, overfladiske kvindeliv. Hun mente at uden høje mål blev livet “fattigt, ynkeligt og farveløst” og at piger ikke burde lade sig skræmme bort fra det, der har med magt at gøre, da det ikke ville ødelægge dem. “Vænner vi os fra ganske smaa til de gode vaner: orden, akkuratesse, pligttroskab, mod, ihærdighed, kærlighed, ærlighed, saa vokser vi op til dygtige mennesker, glade, frejdige, gode – og derfor lykkelige. Vænner vi os derimod til sjuskeri, upaalidelighed, overfladiskhed, forknythed, vrangvilje, kritik af andre, saa bliver vi nogle daarlige, sure, utilfredse, udygtige og derfor uglade og ikke afholdte.” Ingrid Jespersen, 1930

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.