Det var ikke de skarpeste knive der ledede gulaglejrene. Ud af de 11 øverste chefer for hele gulagsystemet fra 1930 til 60 havde tre af dem afsluttet folkeskolen, 5 havde en videregående uddannelse. (De holdt forresten ikke længe, kun to var på posten i fem år eller mere). Længere nede i hierarkiet stod det ikke bedre til. Pr. april 1945 havde tre fjerdedele af gulagadministratorerne ingen uddannelse udover folkeskolen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.