Et forsøg i Niger viste at folk, der sendte sms’er til regeringens nødhjælpsprogram spiste bedre end dem der fik hjælp i form af kontante uddelinger. Det er i højere grad kvinderne der styrer den digitale kommunikation, hvorimod mændene får kontanter, der ikke nødvendigvis går til mad til familien.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.