Den centralafrikanske Republik er også et dybt ulykkeligt land. Fra 1976-79 led det under kejser Bokassa d. 1. (retteligt “Kejser af Centralafrika af det centralafrikanske folks vilje, forenet i det nationale politiske parti “Bevægelsen for den sociale udvikling af det sorte Afrika””) hårdhændede styre. Kroningsceremonien slugte en tredjedel af landets årsindtægt og ikke et eneste udenlandsk statsoverhovede deltog i begivenheden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.