Spørgeundersøgelser hvor tyskere blev spurgt om følgende “Helt generelt, vil De så mene at man kan stole på østtyskere/vesttyskere?” viste at tyskere generelt stolede på østtyskere, vesttsykerne stolede på vesttyskere, men at østtyskerne var ret mistroiske over vesttyskere. (Heineck & Süssmuth 2013)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.