Cambodias Pol Pot er dermed med på en top ti liste over de største mordere i det tyvende århundrede. 5 er kommunister (Stalin, Mao, Lenin, Pol Pot, Tito), 3 fascister (Hitler, Chiang Kai-shek, Tojo Hideki) og én nationalistisk muslim Yahya Khan.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.