I et andet forsøg fik en skuespiller forsøgspersonerne på en café til at løse nogle korte opgaver for 5$. Efter testen fik de en kuvert med 9$ i småpenge og skulle selv tage 5$ ud af kuverten, det gjorde 45 % af forsøgsdeltagerne. Hvis skuespillerens mobil ringede, og han havde en kort telefonsamtale mens han forklarede testen for forsøgspersonerne gav kun 14 % korrekt tilbage. Vi snyder meget mere når vi er irriterede.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.