I retssager hvor folk siger at de er uskyldige, er det bedst hvis juryen kommer fra samme sprogområde, for så vil juryen i højere grad tro på udsagnet og frikende den tiltalte. Siger den tiltalte at vedkommende er uskyldig, men med en fremmed dialekt eller accent daler tiltroen. http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/accents-of-guilt-effects-of-regional-accent-race-and-crime-type-on-attributions-of-guilt%28a305d69f-56be-4d5d-9f6b-a31b793938a9%29/export.html

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.