1428 københavnere kom til skade i trafikken i 1930, heraf kom 29 op at slås med dyr, elektriske sporvogne stod for 92 personulykker, jernbaner 14, automobiler og motorcykler fik ram på 823 personer, cyklister 418 og hestevogne 53 mennesker. Der var 16.959 automobiler i Københavns kommune og 4.913 motorcykler.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.