“Halt rider Hest, Haandløs driver Hjord, Døv er dygtig i Dyst; Blind har det bedre end Brændt har det, et Lig er til liden Nytte.” Hávamál

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.