Lægen Vladimir Zelenin var så uheldig at blive arresteret i forbindelse med ‘lægeplottet’ i 1952 (hvor en gak Stalin mente at alle læger var ude på at forgive ham). Opslaget i den sovjetiske encyklopædi blev erstattet med zelenja ligusjka, grøn frø. Lægen kom dog med i leksikonnet efter sin løsladelse i 1972.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.